YÜZYILLIK DEĞERLERLE #kutlahayatı

İlham Al

Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nın Häfele olarak 100. Kuruluş Yıldönümümüze denk gelmesi bizim için büyük mutluluk, büyük onur.

Yaşadığımız bu hislerin kaynağı sadece bu anlamlı tesadüf değil elbette. Häfele olarak tüm faaliyetimize yön veren değerler ile Cumhuriyetimizin kuruluş ve toplumsal modernleşme sürecindeki değerleri arasında gelecek kuşaklara da aktarmamız gereken son derece kuvvetli bağlar ve paralellikler bulunduğuna inanıyoruz.

Yaşam alanlarınızdaki her deneyimin ve geçirdiğiniz her özel anın yenilikçi çözümlerimiz ile bir şölene, unutulmaz bir kutlamaya dönüşmesini amaçlayan bir marka olarak tarihimizin en önemli kutlamasına tanıklık ettiğimiz şu günlerde bu bağları ve paralellikleri sizlerle paylaşmak istedik.

Hep birlikte daha nice yıllara, asırlara ulaşmak arzusu ve ümidiyle…

 

KISITLI KOŞULLARA RAĞMEN ATILAN SAĞLAM TEMELLER

Öncelikle gerek güçlü bir ülke gerekse de global bir marka olarak ulaştığımız aşamanın ne manaya geldiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için çıkış noktasının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Zira Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi geçmişini bilmeyenlerin bugünlerini anlamaları ve geleceklerine yön vermeleri mümkün değil.

Häfele’nin de Cumhuriyetimizin de temellerinin oldukça kısıtlı koşullarda atıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mevcut gelişmişlik düzeyinden bakıldığında algılanması güç sayılabilecek bu koşullar başkaları için yıldırıcı olabilirdi. Ancak temelleri atılan sadece bir marka ya da bir ülke değil esasen bugüne ulaşmamızı sağlayan değerlerdi.

Bu değerlerin hayata geçirilebilmesi için iki unsur belirleyici oldu, akıl ve azim. Akıl, titiz bir planlama yapılabilmesini sağlarken azim de karşılığını sahip çıkılan ve daha da yükseltilen çalışma geleneklerinde buldu.

Häfele olarak aklın ve azmin getirdiği planlamayı ve çalışkanlığı, tasarımlarımızdan uluslararası sertifikasyonlara uygunluğa, uzmanlaşmadan sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gösterdiğimiz çabaya dek sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu sayede aynı sağlam temeller üzerinde yükseldiğimize inandığımız Cumhuriyetimiz ile aynı değerlerle hareket etmeye ve bu değerlere katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

 

ÖNCELİĞİMİZ İNSANA SAYGI

Cumhuriyetimiz ile Häfele değerlerinin en belirleyici ortak özelliği insana saygının öncelikli olması. Kurulan ilişkinin gerektirdiği tanıma göre her vatandaş ya da kullanıcının birer birey olarak benzersiz olduğu fikri, bu saygının doğal bir sonucu.

Bu noktada önceliklere kişinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen bir yaklaşım, geleceğe yönelik adımlarda da belirleyici bir rol oynuyor. Söz konusu gelecek, vatandaş açısından kendisini ait hissettiği toplum içerisinde, kullanıcıda ise kendisine ait yaşam alanında tanımlı.

Her iki durumda da kişinin kendisini iyi hissettiği ve mutluluk kaynağı bir ortam oluşturmak için çalışmak insana saygının olmazsa olmazı.

 

YENİLİKÇİ BİR GELECEK VİZYONU

Gelecek vizyonu sadece kişilerin kendilerini iyi hissettiği bir toplum ya da yaşam alanı oluşturmayı hedeflemekten ibaret değil. Bu hedefe giden adımları planlamak ve gerektiğinde istikbali öngörmek başarı açısından oldukça belirleyici.

Bu gözle değerlendirildiğinde Cumhuriyetimizin modernleşme süreci ilham verici. Burada karşımıza ‘dün’e kıyasla kat edilen yol değil dünyanın ‘yarın’ varacağı noktaya göre belirlenmiş bir yolculuk rotası çıkıyor. Yani gelecek vizyonu çağın gerektirdiği bir gelişim çizgisini yakalamaktan geçiyor.

Meseleye Häfele açısından baktığımızda ise var olanla yetinmeyip sürekli olarak kendisini geliştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir yaklaşım görüyoruz. Yaşamı kolaylaştıran modern ve teknolojik çözümler üretmek dünyanın baş döndürücü bir hızla değişimine ayak uydurabilmenin yegâne yolu.

İhtiyaç ve beklentileri her geçen gün farklılaşan milyonlar ile binlerce çeşidi kapsayan bir ürün gamını aynı yenilikçi gelecek vizyonunda buluşturan ortak değerler de bunlar.

 

STANDARTLARIN DIŞINDA İLHAM VERİCİ BİR BAKIŞ AÇISI

Cumhuriyetimiz ile Häfele’nin asırlık yolculukları vardıkları noktaya gelmeden evvel pek çok dönemden ve aşamadan geçti. Bu dönemlerin her birini kendi koşulları içerisinde değerlendirdiğimizde beklentileri aşan bir performans ile karşılaşıyoruz. Bu başarıyı sağlayan ise standartların, kalıpların ve rutinin dışında bir bakış açısı.

Böylesi bir bakış açısını hayata geçirmeye çalışmanın elbette bazı riskleri var. Ancak bu riskleri aşıp standartların dışında bir sonuca ulaşıldığında elde edilen başarı kendisiyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda ilham verici bir deneyime dönüşüyor.

Cumhuriyetimiz ile Häfele’nin 100 yıllık süreç içerisinde taşıdıkları ortak değerlerin, benzer yolculuklar için ilham verici olmasını sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

SARSILMAZ BİR GÜVEN

Güven belki de en hassas duygu. Uzun bir süre ve yoğun uğraşlar sonucunda elde edilen güvenin beklenmedik durumlarda aniden yıkılabilmesi mümkün.

Şu ana kadar Cumhuriyetimize ve Häfele’ye dair dile getirdiklerimiz yani sağlam temeller, insana saygı, gelecek vizyonu ve ilham verici bakış açısı, sarsılmaz bir güvenin de köşe taşları.

Kişilerin ya da toplumların gözünde güvenilir olmak ve kendilerini güvende hissetme ihtiyacını karşılamak asla rahatlamamayı da gerektiriyor. Bu açıdan koşullar ne olursa olsun aynı akıl ve azimle yola devam etmek ve yenilenmek şart.

Bir toplumun geleceğe güvenle bakabilmesi de bir kullanıcının markaya duyduğu güven de buna bağlı. Yoksa mesele sadece fiziki ve pratik hayat değil. İsmi duyulduğunda hissettirdikleri bazen çok daha önemli olabiliyor.

Bu noktada Cumhuriyetimiz ile aynı değerleri taşıyor olmak ve bu sayede sizlere hissettirdiklerimize dair kendi cephemizden aynı başarıyı yakalamak kendimize duyduğumuz güveni de pekiştiriyor.

***

Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nın Häfele olarak 100. Kuruluş Yıldönümümüze denk gelmesi bizim için büyük mutluluk, büyük onur. Daha önemlisi ise bir asır boyunca aynı değerlerle birlikte yol almak elbette.

Bundan sonra da 100 yıllık bir Cumhuriyette 100 yıllık bir markanın tecrübesi, prestiji ve sorumluluğuyla hareket ederek bu gurura layık bir şekilde sizlere hizmet vermeye kararlıyız.

Hep birlikte daha nice yıllara, asırlara ulaşmak arzusu ve ümidiyle…