İÇ MİMARİDE MODERN ÇİZGİLER

İyi Fikir

İç mimarideki gerek genel kabul görmüş dekorasyon akımlarında gerekse de dönemsel trendlerde karşılaştığımız pek çok modern yaklaşım var. Bunları çağımızın değişen ve gelişen yaşam stillerinin yansıması olarak görebiliriz.

İşlevsellikle daha da kullanışlı hale getirilen mekânlar artık çok daha fazla açık alan içeriyor. Bu açık alanlar cam, beton ve çelik gibi malzemelerle modern sanatın ve yer yer soyut formların buluşma noktası.

Böylesi bir yaşam alanında aydınlatmaya büyük bir özen gösterilirken dekorasyon unsurlarında teknolojinin kullanımı da ön planda. Zihinsel berraklığı sağlayan bu tercihler, eşyalardaki net hatlar ve ortamda dağınıklığa fırsat tanımayan bir düzenlemeyle destekleniyor.

İç mimaride modern çizginin öne çıkan tüm bu özelliklerini sizin için derledik.

1-KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİN DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜĞÜ

İç mimaride modern çizgilerin kullanımı sadece dekorasyon ile alakalı bir durum değil. Çalışma hayatındaki gelişmelerden inşaat sektörüne dek pek çok farklı dinamik bu çizgilerle karşılıklı etkileşim halinde.

Evden çalışmanın yaygınlaşması, iş istasyonlarını içeren açık ofis uygulamaları, kentsel dönüşümün kullanıma kazandırdığı yeni yaşam alanları ya da tarihi bölgelerdeki eski binalara yönelik ilgi gibi gelişmeler iç mimaride modern çizgilerle her geçen daha fazla karşılaşmamızı sağlıyor.

Böylece bu modern çizgilerin etki alanı da genişliyor. Dekorasyon unsurlarının tasarımından bu çizgilerle uyumlu işlevsel çözümlere ya da kullanılan malzemelere dek dönüştürücü bir etken haline geliyor.

Önümüzdeki yıllarda bu yöndeki gelişmelerin daha da derinleşmesi şaşırtıcı olmaz. Bunun da beraberinde hem yaşam alanlarımızda hem de yaşam stilimizde pek çok değişikliği getireceği söylenebilir.

2-AÇIK ALANLARDA İŞLEVSEL ÇÖZÜMLER

İç mimaride modern çizginin en temel özelliğinin açık alan kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Zira açık alanlar diğer özelliklerin hayat bulması için kuvvetli bir zemin oluşturuyor.

Açık alan, mekâna daha geniş bir görünüm ve ferahlık kazandırmanın yanı sıra kullanışlılığı da artırıyor. Bu durum özellikle ortak kullanımın doğurabileceği kalabalıklığı ve yoruculuğu dengelemek için önemli.

Açık alan kullanımı dekorasyon unsurları açısından da belirleyici. Bunun en çarpıcı örneği iç mimaride modern çizginin olmazsa olmazı işlevsellik. Çok amaçlı ya da portatif donanımlar açık alanlardaki işlevsellik ihtiyacına cevap vermesi için geliştirilen çözümlerin başlıcaları.

3-TEMİZ VE NET HATLARLA DÜZEN VE FERAHLIK

Açık alan ve işlevsellik, dekorasyon unsurlarının tasarımında oldukça etkili. Tasarımlar giderek formun önüne geçen işleve hizmet edebilmek için olabildiğince yalın. Bu yüzden her şey temiz ve net hatlara sahip.

Böylesi bir tasarım anlayışı düzenlemede dağınıklığa asla yer bırakmıyor. Tüm alanı tıka basa doldurmak yok. Zaten mobilyalardan aksesuarlara dek bütün detaylar bir bütünün parçaları. Fazlalıkları bünyesinden dışarı atıyor.

Her şeyin görünür kılındığı bir açık alanda ferahlığı pekiştirmenin ve şıklığı sağlamanın yolu bu modern temiz çizgiler ve düzenden geçiyor. Bu açılardan iç mimaride modern çizgilerin günümüzde tüm dekorasyon akımlarını etkisi altına almış olan minimalizmle benzer yönleri olduğunu söylemek de mümkün.

4-ENDÜSTRİYEL MALZEMELERLE İNSAN ODAKLI BİR ANLAYIŞ

Temiz ve net hatların tercihi biraz da kullanılan malzemelerle ilgili. Bu noktada karşımıza cam, beton ve çelik çıkıyor.

İç mimaride modern bir çizgi olarak bu tür endüstriyel materyallerin ön plana çıkması yine formun işlevi takip etmesiyle birlikte düşünülmeli.

Mekânı ve içindeki unsurları işlevleri ve malzemeleriyle, süssüz modern makineler gibi görmek aslında insana daha fazla yer tanımak için. Hiçbir şeyin örtbas edilmiş olmaması ve büyüleyici bir atmosfere fırsat tanınmaması zihinsel berraklığı sağlıyor.

5-TEKNOLOJİ İLE DEKORASYONUN KONFOR VE ŞIKLIKTA BULUŞMASI

İç mimaride modern çizgilerin endüstriyel malzemeler kadar belirleyici diğer bir özelliği teknoloji kullanımı. Teknoloji her geçen gün yaşanan yeni bir gelişmeyle dekorasyona da dinamizm kazandırıyor.

IoT ya da diğer bir deyişle nesnelerin internetinin, akıllı evlerin ve akıllı mobilyaların yakın bir gelecekte tüm akımları etkisi altına alması sürpriz sayılmamalı. Bu da ilk bakışta çok farklı gibi görünen iki sektörü, dekorasyon ile teknolojiyi ortak bir amaç doğrultusunda giderek daha fazla buluşturacak; yaşam alanlarında konforu ve şıklığı sağlamak.

Teknoloji ile entegre bir dekorasyonun kullanıcılara estetik bir biçimde sunulması aynı zamanda işlevsel çözümlerin de tahmin edebileceğimizden çok daha ötelere taşınması demek. İç mimaride modern çizgiler daha bugünden bunun kuvvetli izlerini taşıyor.

6-BİR ODAK NOKTASI OLARAK MODERN SANAT

İç mimariye bu tarz modern yaklaşımların mekânları mekanikleştirebileceğini düşünmemek gerek. Hatta tam tersi insana ve zihinsel duruluğa odaklı yönleriyle düşünsel üretimi ve yaratıcılığı beslediği dahi rahatça söylenebilir. Bunun en belirgin örneği dekorasyonda yer verilen modern sanat eserleri.

Elbette bunu boş kalmasın diye duvara asılan tablolarla karıştırmamakta fayda var. İşlev ön plana çıktığı için hayatımızda beliren yalın hatlar yerlerini aldıkları lüks ve ağır mobilyaları odak noktası olmaktan çıkarıyor. Böylece modern sanat da bu tür bir yaşam alanında öne çıkarak farklı bir anlam kazanıyor.

Heykel çalışmalarının beklenmedik formlarla mekâna kattığı derinlik daha da artarken tablolardaki cesur renk kullanımı modern çizgileri gözeten bir iç mimarinin en keyifli detayları. Grafik alanındaki eserler ise hem endüstriyel malzemeler hem de teknoloji kullanımıyla uyum içerisinde düşünülmeli.

7-HAYATA FON OLUŞTURAN BİR RENK ANLAYIŞI

Temiz hatlar, endüstriyel malzemeler ve teknoloji iç mimaride modern çizgilerin renk anlayışı konusunda da belirleyici. Beyazın tonları, gri ya da nötr renkler ve yumuşak pasteller ön plana çıkıyor.

Tercih edilen renkler arasında uyum sağlanarak açık alandaki düzen ihtiyacına cevap verilebilir. Renklerin blok halinde kullanılmasıyla da mekândaki yaşama, modern sanata ve hacimli dekorasyon unsurlarına güçlü bir arka plan oluşturulabilir.

Renklere bu amaçlar gözetilerek şekillenen bir yaklaşım desenlerin de sınırlı bir kullanımını beraberinde getiriyor.

8-EN KRİTİK NOKTA, AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ

Aydınlatmayı son maddeye bırakmış olmamız iç mimaride modern çizgiler açısından geri planda olduğunu düşündürtmesin. Bilakis yukarıda özetlediğimiz tüm özellikler ancak kendileriyle uyumlu ve modern bir aydınlatmayla birlikte anlam kazanır.

Çok amaçlı açık bir alanda ambiyans oluşturmayı, bu alandaki tüm faaliyetlerde kullanım kolaylığı sağlayacak olan bir işlevselliği ve modern sanat eserlerini öne çıkartacak bir odaklanmayı bir arada sağlayabilmek için doğru bir aydınlatma anlayışına sahip olmak şart.

Bu da genele yönelik ışık kullanımından ziyade bir aydınlatma sistemini gerektirir. Bu sistemin lokal ya da dekorasyon unsurlarına entegre aydınlatma çözümlerinden dimmer ile kontrol edilebilen ışıklandırmalara dek tüm bileşenleriyle bir bütün teşkil edecek şekilde tasarlanması son derece önemli.

***

İç mimaride öne çıkan modern çizgileri sizin için derlemeye çalıştık. Bu özellikler birbirleriyle bağlantılı bir şekilde uygulanabileceği gibi farklı yönleriyle mevcut dekorasyonunuza da uyarlanabilir.

İncelemeye devam edeceğimiz iç mimaride modern çizgilerin farklı yönlerine odaklanmış yazılarımızda buluşmak üzere.